Quy định sử dụng

PHẦN I.NGUYÊN TẮC CHUNG

PHẦN II. SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP

PHẦN III. CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TECHRES EXPRESS

PHẦN I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 • Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OVERATE-VNTECH
 • Địa chỉ trụ sở: 59/2 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

 • Số điện thoại: 0925.123.123
 • Hỗ trợ: support@techres.vn

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng Techres chạy dưới tên miền www.techres.vn và trên Ứng dụng Techres “Ứng dụng Techres” – Ứng dụng Techres trên nền tảng mobile

– Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.techres.vn “Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng “Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị. “Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do Người dùng Techres đặt có dạng abc.mytechres.vn, trong đó phần “abc” do Chủ tài khoản tự đặt. “Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng Techres trên Website Techres/Ứng dụng Techres “Người dùng Techres” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của Techres trên Website Techres/Ứng dụng Techres và được Techres chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào cửa hàng; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.techres.vn “Techres” – Công Cổ phần Phần mềm Techres “Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng Techres hoặc của Techres “Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập. “Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên Techres

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của Techres, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Techres dưới tên miền chính thức là www.techres.vn. Techres sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.techres.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Techres nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Techres có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Techres có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Techres/Ứng dụng Techres. Nếu Người dùng Techres tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Techres chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Techres đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Techres, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Techres.

PHẦN II. SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP

I.ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi ngữ cảnh của Điều khoản này quy định khác, các từ và thuật ngữ sau đây tại Điều khoản này sẽ có nghĩa như sau:
 • Đối tác vận chuyển (dưới đây được gọi là “ĐTVC”): Là tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính và/hoặc vận chuyển Bưu gửi theo quy định của Luật Bưu chính, và đã ký kết hợp đồng hợp tác với Techres.
 • Dịch vụ: Dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC được tích hợp trên hệ thống của Techres.
 • Người dùng Techres: Là Người dùng các sản phẩm phần mềm của Techres có sử dụng dịch vụ vận chuyển của ĐTVC (được tích hợp trên hệ thống của Techres).
 • Người nhận: Là người nhận Bưu gửi được Người dùng Techres gửi qua mạng lưới vận chuyển của ĐTVC.
 • Hàng hóa: Là các sản phẩm, vật phẩm …. được vận chuyển theo yêu cầu của Người dùng Techres, không bao gồm các sản phẩm, vật phẩm … bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật.
 • Bưu gửi: Là một kiện chứa hàng hóa được Người dùng Techres bàn giao cho ĐTVC để thực hiện dịch vụ bưu chính.
 • Các bên: là Người dùng Techres, ĐTVC và Techres.
 • Hợp đồng hợp tác (dưới đây được gọi là “Hợp đồng”): Là hợp đồng và các phụ lục cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển do Techres và ĐTVC lập và ký kết, hoặc do Người dùng Techres và ĐTVC lập và ký kết.

2. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP CỦA ĐTVC

Hệ thống Techres là hệ thống mở có khả năng kết nối mạnh mẽ với hệ thống của các ĐTVC vận chuyển, bằng việc tạo các truy vấn HTTP tới đường dẫn API (Application Programming Interface). Việc kết nối như vậy giúp tích hợp dịch vụ vận chuyển của ĐTVC trên hệ thống của Techres, cho phép Người dùng Techres chọn dịch vụ của ĐTVC và đẩy các Bưu gửi sang cho ĐTVC trực tiếp thông qua cổng kết nối.

Lợi ích của dịch vụ vận chuyển tích hợp trên hệ thống Techres: Thúc đẩy quá trình tự động, giảm thao tác cũng như quản lý trên hệ thống riêng của Techres và ĐTVC. Từ đó, Người dùng Techres được cập nhật luôn thông tin về trạng thái vận chuyển và đối soát của Bưu gửi ngay trên hệ thống của Techres.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIẢI PHÁP

đăng ký ngay HÔM NAY để nhận ưu đãi

HỎI ĐÁP 1:1 VỚI CỐ VẤN

TECHRES Sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn:

megaphone Kế toán có phải đi đồng bộ dữ liệu chấm công từ nhiều nơi không?
megaphone Nhân viên muốn ứng lương thì phải làm sao?
megaphone Nhân viên muốn đăng ký lịch làm việc trước như thế nào?
megaphone Quản lý sắp xếp và duyệt lịch làm việc từ điện thoại được không?
megaphone Tôi có thể sắp xếp ca partime, ca gãy không?
megaphone Nhân viên đi muộn về sớm thì hệ thống có cảnh báo không?
megaphone Tính lương theo giờ mà có khoảng nghỉ giữa giờ thì tính như thế nào?
image-tuvan
Tư vấn