HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Thanh Đoài
Ông Nguyễn Thanh Đoài
Co-founder, CEO
Ông Nguyễn Lê Anh Tuân
Ông Nguyễn Lê Anh Tuân
Co-founder, CTO
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
Ông Nguyễn Văn A
Ông Nguyễn Văn A
Project Manager
Ông Nguyễn Văn A
Ông Nguyễn Văn A
Project Manager
Ông Nguyễn Văn A
Ông Nguyễn Văn A
Project Manager
BAN QUẢN LÍ
Ông Nguyễn Văn B
Ông Nguyễn Văn B
Leader Mobile
Ông Nguyễn Văn B
Ông Nguyễn Văn B
Leader Mobile
Ông Nguyễn Văn B
Ông Nguyễn Văn B
Leader Mobile
Ông Nguyễn Văn B
Ông Nguyễn Văn B
Leader Mobile
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
Ông Nguyễn Văn C
Ông Nguyễn Văn C
Software Engineer
Ông Nguyễn Văn C
Ông Nguyễn Văn C
Software Engineer
Ông Nguyễn Văn C
Ông Nguyễn Văn C
Software Engineer

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIẢI PHÁP

đăng ký ngay HÔM NAY để nhận ưu đãi

HỎI ĐÁP 1:1 VỚI CỐ VẤN

TECHRES Sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn:

megaphone Kế toán có phải đi đồng bộ dữ liệu chấm công từ nhiều nơi không?
megaphone Nhân viên muốn ứng lương thì phải làm sao?
megaphone Nhân viên muốn đăng ký lịch làm việc trước như thế nào?
megaphone Quản lý sắp xếp và duyệt lịch làm việc từ điện thoại được không?
megaphone Tôi có thể sắp xếp ca partime, ca gãy không?
megaphone Nhân viên đi muộn về sớm thì hệ thống có cảnh báo không?
megaphone Tính lương theo giờ mà có khoảng nghỉ giữa giờ thì tính như thế nào?
image-tuvan
Tư vấn